Aanbod Professionelen - Op zoek naar een spreker?

Organisaties

VCOV

Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen coacht ouderverenigingen en schoolteams, biedt kant- en klare pakketten aan, maar ook deskundige begeleiding op maat is mogelijk. lees meer

Sensoa

Sensoa biedt vormingen aan over seksuele gezondheid aan professionelen. lees meer

VCOK

VCOK organiseert opleiding, vorming en training in heel Vlaanderen en dit voor zowel ouders als voor professionelen. lees meer

Gezinsbond

Zin in een boeiende gespreksavond onder vrienden? Nood aan info op maat? lees meer

Gezin en Handicap

Ben je ouder van een kind met een handicap, of vermoed je dat er iets misloopt in de ontwikkeling van je kind? Gezin en Handicap wil een aanspreekpunt zijn voor al wie te maken krijgt met een handicap. lees meer

PRH

PRH (Persoonlijkheid en Relaties) is een vormingsinstelling die gespecialiseerd is in vorming en onderzoek rond het persoonlijk groeiproces. lees meer

Zorg-Saam

Zorg-Saam is een vormingsinstelling gespecialiseerd in 'zorg'. Zowel geïnteresseerden, hulpverleners, als organisaties kunnen bij Zorg-Saam terecht. lees meer

Sensitief

Sensitief vzw biedt een positief alternatief bij groeipijnen in de opvoeding van kinderen en de persoonlijke ontwikkeling van volwassenen. lees meer

De Onderstroom

Bij de Onderstroom vind je een vernieuwend en verdiepend vormingsaanbod voor iedereen die actief is in hulpverlening, onderwijs en opvoeding. lees meer

Wegwijzer

Wegwijzer organiseert vormingsreeksen en themabijeenkomsten over verschillende thema's rond opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. lees meer

Vraagkracht

VRAAGKRACHT biedt steun aan ouders bij de opvoeding en biedt programma's aan professionelen m.b.t. competentiegericht werken en opvoedingsvoorlichting. lees meer

Centrum ZitStil

Centrum ZitStil geeft informatie, vorming, training, ondersteuning en onderneemt maatschappelijke actie om iedereen die te maken heeft met ADHD/ADD vooruit te helpen. lees meer

Kroost

Kroost biedt vormingen aan voor ouders, leerkrachten en andere professionelen. lees meer

De Scheidingsschool

Als ouder of professional kan je beroep doen op de expertise en ervaring van De Scheidingsschool inzake echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen. lees meer

 Wil je zelf met je organisatie voordrachten, workshops of cursussen organiseren rond opvoeding? 
Hieronder vind je vormingsinstellingen die gespecialiseerd zijn in diverse aspecten van opvoeding en graag ouderbijeenkomsten hierover voor jullie mee organiseren.

Bovendien krijg je een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse Overheid.
Elke organisatie, vereniging of deelvereniging kan een forfaitaire financiële tegemoetkoming krijgen voor het organiseren van voorlichtingsactiviteiten en opleidings-, vormings- of trainingsreeksen i.v.m. opvoedingsondersteuning. Het gaat om activiteiten die tot doel hebben opvoedingsverantwoordelijken in staat te stellen kennis, inzichten en vaardigheden met betrekking tot de opvoeding van kinderen te verwerven of verder te ontwikkelen. Opvoedingsverantwoordelijken zijn b.v. ouders, grootouders, … Activiteiten die georganiseerd worden voor professionelen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Per voorlichtingsactiviteit kan een subsidie van 100 euro worden toegekend. Per samenkomst binnen een opleidings-, vormings- of trainingsreeks kan een subsidie van 75 euro toegekend worden. Deze subsidie wordt begrensd tot een totaalbedrag van 450 euro per reeks. Het aantal activiteiten dat in aanmerking komt voor subsidiëring is beperkt tot 12 per jaar per initiatiefnemer.

Meer info vind je op Subsidie Opvoedingsondersteuning Vlaamse Overheid