Aanbod ouders - Oudergroepen

Professionelen (scholen, kinderopvang, interculturele verenigingen,...) kunnen beroep doen op de Opvoedingswinkel. De Opvoedingswinkel komt dan op vraag van de partner interactief  met de ouders rond het thema opvoeden werken. Dit doen we zoveel mogelijk afgestemd op de noden en behoeften van de groep.

Themabijeenkomsten die wij aanbieden:

- opvoeden bespreekbaar maken + voorstelling van de Opvoedingswinkel;
- basisprincipes van positief opvoeden;
- op het potje;
- aan tafel;
- slaapwel;
- leren luisteren;
- ruzie maken;
- pubers.

Een themabijeenkomst duurt 1,5 tot 2 uur.
Onze dienstverlening naar professionelen toe is gratis.

Voor meer informatie, neemt u best contact op met de Opvoedingswinkel.