Vraagkracht

Opvoeden wordt in onze maatschappij vaak als een evident iets beschouwd. Dit is het echter niet! Opvoeden is een moeilijke opdracht waarbij elke ouder recht heeft op steun. Vraagkracht wilt deze steun bieden. Verder biedt VraagkrachtT programma ’s aan professionele hulpverleners, scholen, de socio – culturele sector, … m.b.t. competentiegericht werken en opvoedingsvoorlichting.

Vraagkracht  verzorgt opvoedingscursussen voor ouders en andere opvoeders. Ons aanbod bestaat zowel uit bestaande cursussen als op maat samengestelde cursussen. Bestaande cursussen zijn onder meer: “Opvoeden?!”, “Hoe kleiner, hoe fijner”, “Een puber in huis”, …
Een thema avond over opvoeden? Geen probleem, u kiest het onderwerp (bijvoorbeeld over pesten, belonen en straffen, ouderlijke vaardigheden, …), Vraagkracht verzorgt een interactief programma.

Kostprijs: 350 euro per dagdeel voor 2013 / 375 euro per dagdeel vanaf 2014
+ verplaatsingsonkosten vanuit Zeeland


contactgegevens

tel. 0486 28 10 06